Blogs

Bologna

Blog 6

July 2, 2021

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum del

View Blog
Bologna

Blog 5

July 2, 2021

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to

View Blog
Bologna

blog post 4

June 23, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

View Blog
Bologna

Blog Post 3

June 23, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

View Blog

Online self-sales guide

- Here is an overview of the terms that are used in home sales

Tinglysningsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Afgiften er på 0,6% af købesummen samt et fast gebyr på 1.660 kr. Gebyret skal betales hver gang, der sker en overdragelse af fast ejendom. Der er kutyme for, at det er køber, der betaler tinglysningsafgiften. Det er derfor vigtigt, at du som køber søger for at tage den med i dit budget for din bolighandel.

Tilstandsrapport og el-installationsrapport er to rapporter, som bliver udarbejdet til brug for salget. Tilstandsrapporten skal udarbejdet af en uafhængig byggesagkyndig og el-installationsrapporten laves som regel af en elektriker. Rapporterne beskriver de fejl og mangler, som måtte være i huset. Disse fejl og mangler køber man som køber huset med. Køber kan derfor ikke efterfølgende rette et krav mod sælger på grund af dem. Er der skjulte fejl og mangler, som ikke er med i rapporterne, vil de i mange tilfælde være dækket af en ejerskifteforsikring, såfremt en sådan er tegnet. Rapporterne er gyldige i 6 måneder.

The word deed is an older word. When one had to transfer properties earlier, it happened by the seller as a symbolic act throwing land in the lap of the buyer, after which the buyer became the owner of the property. Today, a deed is a document that contains information about the real estate transaction itself, including name and civil registration number. on seller and buyer, property address, purchase price and liens, easements, the public property valuation and takeover date.
When the deed has been prepared, it must be signed and registered electronically at www.tinglysning.dk. When the registration is final, the buyer is registered as the owner. It is therefore important that registration only takes place when all reservations in the transaction have been met and the financial conditions are in place.

En refusionsopgørelse er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger på overtagelsesdagen. I opgørelsen indgår eksempelvis ejendomsskatter, aconto vand og varme, renovation og udgifter til ejerskifteforsikring. Det er forskelligt, om det er ejendomsmægler eller købers advokat/køber, som står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. I Jylland, på Fyn og i København er det typisk ejendomsmægler, mens det på det øvrige Sjælland typisk er købers advokat. Udarbejdelse er ikke med i vores køberpakken, men ligger i vores tillægspakke. Den koster 2.000 kr. og indebærer, at vi tinglyser og laver refusionsopgørelsen.

I købsaftalen indskrives de vilkår, som ejendommen handles under. Noget af det vigtigste er selvfølgelig pris og overtagelsesdag, men andre forhold kan også aftales. Det er i selve købsaftalen, at man normalt skriver advokatforbeholdet ind. Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter at få gennemgået i forbindelse med handlen, da den indeholder alle vilkår handlen sker under. I de fleste handler med ejendomsmægler bliver Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale anvendt.

Jordforureningsskema udstedes af regionerne og Danmarks Miljøportal. Skemaet viser om der er registreret forurening på grunden, eller om der er en særlig risiko for forurening på baggrund af tidligere kendt aktivitet på grunden. Har der eksempelvis ligget en virksomhed, som man erfaringsmæssigt ved forurener uden at der er konstateret forurening, vil det fremgår. Det er den til enhver tid værende ejer af en grund, der skal betale for oprydning af en forurenet grund. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, om der er forurening på grunden. Har den tidligere ejer dog været i ond tro, vil man kunne rette et krav mod ham/hende.

The energy label makes the energy consumption of buildings visible and is a form of product declaration. The energy labeling report also provides an overview of the energy improvements that it pays to implement. It is a requirement that a building is energy labeled when it is sold.

Når man sælger noget – uanset om det er en bil, en vaskemaskine eller et hus, er udgangspunktet, at man som sælger hæfter for det man sælger. Det kan dog slå bunden ud af de flestes økonomier, såfremt det eventuelt viser sig, at der er råd i et hustag. Sælger skal som udgangspunkt betale for et nyt tag til køber. Kan sælger ikke betale, kan køber være nødt til selv at skulle betale det. Det er ikke en hensigtsmæssig løsning.
An opportunity has therefore been made for the seller and buyer in a home sale together to agree to take out a change of ownership insurance. It requires that the seller has a condition report prepared, electrical installation report, and submits 2 offers for change of ownership insurance. In addition, the seller must offer to pay the buyer half of the cheapest change of ownership insurance. If a change of ownership insurance is taken out, the seller will be irresponsible for hidden faults and defects that are not directly caused by the seller himself. The buyer will instead be able to get coverage from the insurance company.

En ejerforening er en forening, hvor alle ejere af en lejlighed i ejerforeningens ejendom automatisk bliver medlem. Som ejer af en ejerlejlighed ejer man ligeledes en forholdsmæssig del af selv ejendommen. Vedligeholdelse af ejendommen og eventuelle fællesarealer varetages af ejerforening. Den ejerudgift man betaler månedligt går således blandt andet til vedligholdelse. Hvert år er der generalforsamling i ejerforeningen, hvor årets vedligholdelse besluttes herunder om ejerudgifterne skal sættes ned, op eller forblive på samme niveau.

The property data report contains more than 40 property information from public authorities. The report consists of a summary that gives you a quick overview, but also contains more detailed sections about the property, buildings, finances, plans, water, soil pollution, etc.
A property data report costs DKK 325 and can be purchased HERE.

En boligadvokat er en advokat, der er specialiseret inden for bolighandler. Der findes ingen regler for, hvornår man må kalde sig boligadvokat. Det er derfor op til advokaten selv, om advokaten mener at være så specialiseret, at vedkommende kan kalde sig boligadvokat. Hos os mener vi at kunne sige, at vi er specialiserede boligadvokater. Vi er landsdækkende og vi gennemgår mange handler hver uge. Vores mest erfarne boligadvokat, Bruno Mikkelsen, har arbejdet med bolighandler i 30 år og har i samme periode undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Det gør, at vi i dag godt tør sige, at vi har Danmarks nok mest erfarne boligadvokat. Vi har faste priser, vi er landsdækkende og vi gennemgår din bolighandel over telefonen, når det passer dig – også i weekenden eller om aftenen.

BBR-meddelse er en oversigt over, hvad kommunen har registeret som lovligt opført på matriklen. Er der opført bygninger eller andet, som ikke er lovligt godkendt af kommunen, vil kommunen kunne kræve en lovliggørelse. Det betyder, at man enten skal fjerne de ulovlige forhold eller søge om dispensation. Det er vores oplevelse, at det meget ofte ikke vil kunne lade sig gøre, at få en dispensation. Det er derfor vigtigt i en bolighandel, at BBR-ejermeddelsen er korrekt og svarer til de faktiske forhold.

En bankgaranti er købers bank garanti til sælger om, at køber kan finansiere købet.

A lawyer’s reservation can be signed by the buyer. The reservation implies that the transaction is not final for the buyer until the buyer’s lawyer has had the opportunity to read the transaction through and approve it. A lawyer’s reservation is the buyer’s guarantee that the buyer will not sign an unreasonable agreement. A lawyer’s reservation can be formulated as follows: “The Buyer’s signature on this purchase agreement is conditional on the buyer’s lawyer being able to approve the purchase agreement in its entirety. Possibly. objections must be notified to the seller’s real estate agent no later than 6 working days after the broker has sent the signed contract to the buyer’s lawyer. “